آب یکی از مهمترین عناصر موجود در اطراف ما است علاوه بر لزوم آن در حیات موجودات زنده ، کاربرد آن در صنایع مختلف نیز…

آب یکی از مهمترین عناصر موجود در اطراف ما است علاوه بر لزوم آن در حیات موجودات زنده ، کاربرد آن در صنایع مختلف نیز…

زمینه عملکرد

COVID-19

پیشرفته‎ ترین و پذیرفته‌ شده ‎ترین کاربرد UV-C ، برای ضدعفونی آب است. مفهوم آلودگی هوا از طریق قطرات تنفسی …

PWT

فرآوری فیزیکی آب (PWT) به مجموعه فرایندها و روشهایی در آماده سازی آب برای مصرف (صنعتی، کشاورزی، شرب) گفته میشود…

IOT

هوشمند سازی ساختمان یکی از مباحث مطرح در کشورهای پیشرفته می باشد که در کشور ما نیز با توجه به…

محصولات

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات و فرآوری فیزیکی آب