:محصولی صنعتی برای کاربردهای کوچکEMSmart

کوچکترین و اقتصادیترین عضو خانواده EMS است که به طور خاص برای لوله های “1 طراحی شده و با بهره گیری از فریتهای مشابه SONIC به مراتب آسانتر از دیگر اعضا خانواده EMS نصب می شود.
اگرچه EMSmart از بسیاری جهات مشابه دیگر اعضا خانواه EMS است از آنجا که به منبع تغذیه بزرگی احتیاج ندارد بخش تغذیه آن با یک آداپتور …. تعویض شده که ضمن اقتصادی بودن در برابر نوسانات برق شهر نیز پایدار و مقاوم است.
EMSmart را می توان برای مصارف خانگی ( در ورودی آپارتمان یا ویلا) یا موتورخانه های کوچک ( خصوصا در ورودی مبدلهای حرارتی صفحه ای) به کار برد.

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات