EMS در دیگ های آب داغ

EMS در ورودی دیگ و به منظور پیشگیری از رسوب گذاری در داخل دیگ نصب میشود .

EMS در چیلر و برج خنك كن  

EMS پس از پمپ در ورودی کندانسور و ابزوربر در چیلر های جذبی  و کمپرسوری نصب می شود

EMS در برج خنک کن بسته (هواساز یا کولر آبی ) بعد از پمپ نصب می شود .

 EMS درمبدل صفحه ای یا منابع کویلی

EMS  در مسیر سرد ورودی به مبدل صفحه ای یا منابع کویلی نصب می شود

 EMSدرمبدل صفحه ای یا منابع کویلی

EMS  در مسیر برگشت گرم مصرفی و بعد از پمپ نصب می شود .

EMS در دیگ بخار

EMS در ورودی دیگ بخار و بعد از پمپ تغذیه  (FEEDER) نصب شده و با افزایش توان حلالیت آب ، از رسوب گذاری در غلظت های بالا (در حدود چند هزار ppm جلو گیری میکند .)

EMS در ورودی تانک اصلی و روی آب تغذیه (MakeUp) قرار می گیرد تا به تشکیل کریستال های خنثی کمک کند.

EMS-S :Steam-Boiler Series

EMS 040 S

“pipe size:1 1/2

EMS-S :Steam-Boiler Series

یک عضو خاص از خانواده EMS-C که انحصارا برای دیگهای بخار فایر تیوب طراحی شده است.

EMS 050 S

“pipe size:2

EMS-S :Steam-Boiler Series

یک عضو خاص از خانواده EMS-C که انحصارا برای دیگهای بخار فایر تیوب طراحی شده است.

EMS 075 S

“pipe size:3

EMS-S :Steam-Boiler Series

یک عضو خاص از خانواده EMS-C که انحصارا برای دیگهای بخار فایر تیوب طراحی شده است.

EMS-C :Commercial Series

EMS 040 C

“pipe size:1 1/2

EMS-C :Commercial Series

متداولترین در خانواده EMS با کاربردی گسترده

EMS 050 C

“pipe size:2

EMS-C :Commercial Series

متداولترین در خانواده EMS با کاربردی گسترده

EMS 075 C

“pipe size: 3

EMS-C :Commercial Series

متداولترین در خانواده EMS با کاربردی گسترده

EMS 100 C

“pipe size: 4

EMS-C :Commercial Series

متداولترین در خانواده EMS با کاربردی گسترده

EMS 125 C

“pipe size: 5

EMS-C :Commercial Series

متداولترین در خانواده EMS با کاربردی گسترده

EMS 150 C

“pipe size: 6

EMS-C :Commercial Series

متداولترین در خانواده EMS با کاربردی گسترده

EMS 200 C

“pipe size: 8

EMS-C :Commercial Series

متداولترین در خانواده EMS با کاربردی گسترده

EMS 250 C

“pipe size: 10

EMS-C :Commercial Series

متداولترین در خانواده EMS با کاربردی گسترده

EMS 300 C

“pipe size: 12

EMS-C :Commercial Series

متداولترین در خانواده EMS با کاربردی گسترده

دیاگرام EDS

چیلر
EDS-1 بعد از پمپ و در ورودي كندانسور ( ابزوربر در چيلر هاي جذبي) نصب شده و آن بخش از چيلر را كه با آب برج خنك كن در ارتباط است در مقابل رسوب محافظت مي كند.
EDS-2 بعد از پمپ و در ورودي ژنراتور نصب مي شود (‌ مخصوص چيلر هاي جذبي آب گرم و آب داغ). استفاده از آن باعث افزايش راندمان ژنراتور مي شود، به اين ترتيب مي توان از آب داغ ( گرم) با دماي نسبتاً پايين تري جهت راه اندازي چيلر استفاده كرد، كه اين به معني صرفه جويي در مصرف انرژي است.

برج خنك كن

EDS-1 در ورودي آب به برج خنك كن نصب مي شود و داراي چند مزيت است:
حذف رسوب در برج خنك كن (‌خصوصاً در نازل ها و پكينگها )
كمك به جمع آوري ذرات درشت رسوب در كف برج خنك كن
افزايش راندمان برج خنك كن تا 10% ( اين امر موجب افزايش DT مي شود)
EDS-2‌
در مسير آب تغذيه (make up) و به عنوان سيستم كمكي جهت EDS-1‌ نصب مي شود. EDS-2 در مواردي كه ميزان تبخير بيش از حد بالا بوده و يا سختي آب منطقه زياد است توصيه مي شود.

 

دیگ آب داغ

EDS-1‌ در ورودي ديگ و به منظور پيش گيري از رسوب گذاري در داخل ديگ نصب شده است.( در مواردي كه از پمپ در ورودي ديگ استفاده شده است لازم است EDS-1 بعد از پمپ نصب شود.
EDS-2
در سر راه آب تغذيه (make up) نصب شده و به منظور كمك به ايجاد رسوب كلسيت نصب مي شود.
EDS-3
پس از پمپ نصب شده و منظور از آن كاهش رسوب گذاري در شبكه هاي گرمايش است. به دليل گستردگي اين شبكه ها توصيه مي شود به جاي يك سختي گير بزرگ از چند سختي گير كوچك در شاخه هاي مختلف و حتي المقدور نزديك به سيستمهاي اصلي استفاده شود.

منبع كويلي و منبع دو جداره

EDS-1 ‌ در سر راه آب سرد ورودي نصب مي شود.. EDS-1‌ به منظور حذف رسوب و افزايش راندمان حرارتي در اين مسير نصب شده است.
EDS-2
بر سر راه آب سيركولاسيون نصب مي شود. بدليل اينكه آب سرد ورودي به منبع كويلي تنها يك بار از EDS-1‌ عبور مي كند استفاده از EDS-2 به منظور كمك به عملكرد EDS-1 به شدت توصيه مي شود.

 

EDS-3 در سر راه آب گرم شبكه گرمايش (‌آب مسير بسته)‌ و به منظور حذف رسوب احتمالي و افزايش راندمان حرارتي ، نصب شود. استفاده از EDS-3‌ در مواردي كه سختي آب منطقه بالاست توصيه مي شود.

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات و فرآوری فیزیکی آب