خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی

امروزه از فرآیند اسمز معکوس (RO) به عنوان یک فرآیند جداسازي در بسیاري از صنایع تولید آب شیرین، تصفیه پسابها، صنایع غذایی و داروسازي و … استفاده می شود. استفاده از تصفیه صنعتی آب با تولید غشاهاي جدید که می توانستند در محدوده وسیعی از pH و دماهاي مختلف عمل کنند و نسبت به بسیاري از مواد شیمیایی و بیولوژیکی موجود در آب مقاومت داشته باشند توسعه چشمگیري یافته است.

روش تصفیه صنعتی آب RO نسبت به بسیاري از فرآیندهاي جداسازي دیگر، همانند تقطیر، استخراج، تعویض یونی و جذب داراي مزایاي فراوانی می باشد. در این روش به هیچ گونه تغییرات فازي شدید انرژي و یا استفاده از محلول هاي گران قیمت جاذب نیازي نیست.

طراحی و اساس عملکرد این روش در مقایسه با بسیاري از روشهاي قدیمی جداسازي راحت تر می باشد.

اساس عملکرد ro

فیلتر کربنی  Active Carbon Filter  : برای حذف کلر آزاد که در آبهای سطحی و شهری و جود دارد استفاده  شده ، ضمناً بو ، مزه ، انواع  اکسید کننده ها ( شوینده ها و ... ) را نیز از آب حذف می کند . در برخی موارد این فیلتر حذف شده و حذف کلر آزاد از طریق تزریق SMBS (سدیم متا بی سولفیت) انجام می شود .

فیلتر شنی    Sand Filter : جهت حذف ذرات معلق و گل لای موجود در آب و کاهش کدورت آب در نظر گرفته می شود. این عمل از طریق سنگهای سیلیس که در سایزهای متفاوت در یک مخزن قرار دارند انجام می گیرد . در برخی موارد فیلتر شنی با فیلتر کیسه ای یا دیسکی جایگزین می شود .

پمپ ورودی Feed pump   : به منظور ایجاد فشار برای گذر آب از ستون های پیش تصفیه

Disinfection U.V: یکی از پیشرفته ترین روشهای ضد عفونی آب است که هیچ نوع آسیبی به آب و محیط زیست وارد نمی کند. استفاده از کلر یا ازن به جای UV معمولاً هزینه اولیه را افزایش می دهد .

پمپهای تزریق : جهت اضافه کردن مواد ضد رسوب (آنتی اسکالانت) ، اسید (به منظور کاهش PH آب ورودی) ، قلیا (برای افزایش PH محصول) و ... مورد مصرف قرار می گیرند .

پمپهای تزریق : جهت اضافه کردن مواد ضد رسوب (آنتی اسکالانت) ، اسید (به منظور کاهش PH آب ورودی) ، قلیا (برای افزایش PH محصول) و ... مورد مصرف قرار می گیرند .

فیلتر میکرونی)  Cartridge Filter ( : آخرین سد دفاعی در برابر ورود ذرات معلق میکرونی به ممبرین است . فیلترهای میکرونی در انواع کارتریجهای پیچشی ، نخی و ... و در تعداد و سایزهای متفاوت بر حسب  دبی آب ورودی - در محفظه های پلاستیکی یا استنلس استیل قرار می گیرند .

پمپ فشار قوی) (High pressure pump : آب را با فشار بالا بیش از  فشار اسمزی وارد Pressure Vessel  می کند . دبی پمپ تابعی از ظرفیت ، راندمان (Recovery) و طراحی سیستم بوده و فشار آن تا حد زیادی تابع غلظت املاح (TDS) خروجی (Concentrate) است . بدلیل پیچیدگی محاسبات ، مشخصات پمپ همزمان با  طراحی ، توسط نرم افزارهای تخصصی (ROSA و ... ) تعیین می شود . چون غالب انرژی سیستم در این بخش مصرف می شود ، انتخاب پمپ مناسب تاثیر جدی در کاهش هزینه راهبری سیستم دارد.

غشاء نیمه تروا Membrane  : از سه لایه تشکیل شده: لایه پلی استر، لایه پلی سولفون و لایه پلی آمید. زمانیکه آب از میان لایه ها عبور می کند بخشی از آب به صورت تقریباً خالص از روزنه ها عبور کرده ( محصول) و 99% ناخالصی ها و املاح شامل ذرات بزرگتر از 0.1 نانو متر و  تمامی مولکولهای آلی و غیر آلی -  به همراه آب  باقی مانده ( دور ریز) از ممبرین خارج می شوند. 

محفظه ممبرین  Pressure Vessel       : محفظه ای است که ممبرین در آن قرار گرفته و حداقل یک ورودی (آب ورودی) و دو خروجی (محصول و دور ریز) داشته برحسب قطر ، طول و جنس و حداکثر فشار قابل تحمل رده بندی می گردد . Pressure Vessel از استنلس استیل و یا فایبرگلاس ساخته می شود تا ضمن توانایی تحمل فشار بالا در برابرخوردگی نیز مقاوم باشد.  

ابزارهای اندازه گیری Instrumentation : به منظور بررسی صحت عملکرد سیستم R.O در بخش های متفاوت نصب می گردد . علاوه بر تجهیزات اشاره شده ، پارامترهای دیگری هم روی سیستم RO قابل نصب است که تحت نام پارامترهای اختیاری مورد اشاره قرار گرفته :

پمپهای تزریق : جهت اضافه کردن مواد ضد رسوب (آنتی اسکالانت) ، اسید (به منظور کاهش PH آب ورودی) ، قلیا (برای افزایش PH محصول) و ... مورد مصرف قرار می گیرند .

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات و فرآوری فیزیکی آب