خرید دستگاه NECON

اساس عملکرد NECON

دستگاه NECON به شکلی موثر انواع باکتری، قارچ، جلبک و بیوفیلم را در مخازن و شبکه انتقال آب نابود می کند. ضمنا خورندگی یا حساسیت ایجاد نمی کنند، بو یا مزه ندارند. و در نهایت سازگار با استانداردهای WHO (سازمان جهانی بهداشت) است.

حتی در طولانی مدت برای انسان بیضرر هستند!

در کنار مزایای فوق، فناوری NECON مزیت دیگری نیز دارد که شاید مهمترین آنها باشد:

مهمترین مزیت یونهای مس و نقره در پایداری آنهاست. این یونها تا هر زمان که لازم باشد درآب باقی می مانند. به محض ورود میکروارگانیسم آن را نابود کنند. خاموش بودن سیستم گردش و فیلتراسیون آب تاثیری در عملکرد مفید یونها ندارد. به این ترتیب نیاز به تنظیمات و نظارت مداوم بر سیستم ضد عفونی به حداقل خواهد رسید.

در یک کلام NECON راه حلی است با کاربری آسان و کمترین نیاز به سرکشی و نظارت که دوستدار انسان، محیط زیست و تاسیسات نیز هست.

تحقیقات نشان داده است که تنها چند میکروگرم از یونهای مس و نقره برای نابودی کریپتوزپوریدیوم(Cryptosporidium)، باکتری ایکولای (E.Coli)، سودوموناس (Pseudomonas) و لژیونلا (Legionella) و بسیاری دیگر از عوامل بیماریزا کفایت می کند.

این فناوری می تواند در بسیاری از کاربردها برای حذف انواع باکتری، میکروارگانیسمهای بیماری زا، جلبک و یا حتی قارچ به شکلی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
در نتیجه همکاری گسترده با محققان و مراکز تحقیقاتی، شرکت NECON موفق به ارائه تعریفی جدید از ضدعفونی الکتروفیزیکی آب شد. محصولات NECON شامل یک کنترلر و چندین الکترود است:
الکترودها ذرات یونی مس و نقره را به میزانی که توسط کنترلر مشخص می شود در آب آزاد می کنند.

وجود یک کنترلر الکترونیکی، تمام مزایای محصولات الکترونیکی را به کاربر می دهد : باعث می شود NECON به سادگی از طریق اینترنت قابل نظارت و کنترل راه دور باشد و به سهولت به سیستم BMS متصل شود.

الکترودهای مورد استفاده قطعاتی جامد از آلیاژ مس و نقره میباشد . می توان بدون نگرانی های زیست محیطی و بهداشتی، آنها را در حجم مورد نیاز تهیه و نگهداری کرد.

هدف NECON اینست: ضدعفونی صد در صد غیر شیمیایی و برای تحقق این هدف تلاش زیادی انجام شده است.

 

فناوری اتوماسیون پیشرفته و کیفیت عالی الکترودها، آزادسازی یونها به شکلی پایدار را – حتی در شرایطی که کیفیت و جریان آب متغیر باشد- ممکن ساخته است.

اطلاعات تحلیلی که به شکل مداوم از پروژه های NECON GmbH در سراسر دنیا جمع آوری می شود عملکرد عالی در ضدعفونی آب را تایید می کنند.

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات و فرآوری فیزیکی آب