مزایای رسوب زدای رادیویی

 • جدیدترین تکنولوژی رسوبزدایی
 • بی نیاز از مواد شیمیایی
 • سازگار با محیطزیست
 • بی نیاز از پرسنل نگهداری
 • کاهش مصرف انرژی
 • افزایش راندمان تجهیزات
 • کاهش خوردگی
 • حذف اسیدشویی
 • افزایش طول عمر تاسیسات
 • نصب آسان، بدون نیاز به برش لوله
 • با دامنه اثر گسترده
 • توان مصرفی ناچیز
خرید رسوب زدای رادیویی
خرید رسوب زدای رادیویی

مزایای رسوب زدای رادیویی

 • جدیدترین تکنولوژی رسوبزدایی
 • بی نیاز از مواد شیمیایی
 • سازگار با محیطزیست
 • بی نیاز از پرسنل نگهداری
 • کاهش مصرف انرژی
 • افزایش راندمان تجهیزات
 • کاهش خوردگی
 • حذف اسیدشویی
 • افزایش طول عمر تاسیسات
 • نصب آسان، بدون نیاز به برش لوله
 • با دامنه اثر گسترده
 • توان مصرفی ناچیز

درباره رسوبزدای EMS

رسوب زدای رادیویی  EMS در سال1389، با الهام از فناوری روز اروپا و با بهره گیری از تجاربی که در زمینه رسوب آب و شیوه های مقابله با آن کسب شده بود تولید شد.

EMS هم از جهت سهولت نصب و هم از نظر کارایی بر نمونه های پیش از خود برتری داشت و انقلابی در زمینه رسوبگیرهای الکترونیکی محسوب می شد.

در نتیجه بومی سازی فناوری، رسوب زدای رادیویی EMS نه تنها کیفیتی قابل مقایسه با نمونه های اروپایی دارد بلکه از قیمتی مناسب تر و خدمات پس از فروش بهتر و سریعتری نیز برخوردار است.

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات و فرآوری فیزیکی آب