ساختمان بیت رهبری

ندامتگاه بزرگ تهران

ندامتگاه شهید لاجوردی

صدا و سیمای رشت

ساختمان بیمه ایران، خیابان برزیل

هواپیمایی ماهان کترینگ

نوسازی مدارس استان اصفهان

نوسازی مدارس استان لرستان

نوسازی مدارس استان گرگان

نوسازی مدارس استان مازندران

نوسازی مدارس استان فارس

نوسازی مدارس استان قزوین

نوسازی مدارس استان مرکزی

نوسازی مدارس استان خراسان شمالی

نوسازی مدارس استان خراسان جنوبی

ایستگاه آتش نشانی جمهوری

ایستگاه آتش نشانی چیتگر

ایستگاه آتش نشانی پارک وی

دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

بانک صادرات مرکزی خرم آباد

دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

اداره دادگستری استان لرستان

بانک صادرات مرکزی خرم آباد

بانک ملی مرکزی خرم آباد

هواپیمایی ماهان ساختمان شماره 3

شرکت آب منطقه ای یزد جناب آقای عرفانی

آستان قدس رضوی

کارخانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران

بازارچه شهرداری مشهد

بیمارستان امام حسین مشهد

فهرست
فراالکتریک پیشرو در بهینه سازی تأسیسات و فرآوری فیزیکی آب